O nas

Msza Trydencka w Archidiecezji Katowickiej

Starania o rozpoczęcie w Tychach regularnej celebracji Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (wg Missale Romanum editio typica 1962) zostały podjęte przez grupę wiernych świeckich we wrześniu AD 2007, tuż po wejściu w życie listu apostolskiego motu proprio Summorum Pontificum papieża Benedykta XVI. W październiku AD 2009 ks. abp Damian Zimoń pozytywnie ustosunkował się do prośby o wyznaczenie miejsca celebracji, wskazując kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach-Paprocanach, gdzie naszą grupę życzliwie przyjął ks. proboszcz Michał Czaja. Pierwsza Msza Święta została odprawiona 12 IX AD 2010, w Święto Najświętszego Imienia Maryi, obchodzone jako Uroczystość Matki Bożej Piekarskiej, Głównej Patronki Archidiecezji Katowickiej, przez ks. prałata Franciszka Resiaka. Począwszy od Niedzieli Palmowej 1 IV AD 2012 aż do 2 VI AD 2019, dzięki życzliwości ks. abpa Wiktora Skworca oraz ks. proboszcza Michała Psiuka, Msze Święte w tej formie były odprawiane w kościele pod wezwaniem św. Benedykta w Tychach. 3 XII AD 2017, w I Niedzielę Adwentu, swoją pierwszą Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawił ks. Krzysztof Stala, wikariusz tej parafii, który odtąd regularnie wspierał księdza prałata. Pozytywnie została rozpatrzona przez katowicką kurię prośba o utworzenie ośrodka celebracji w Katowicach, gdzie drzwi parafii pod wezwaniem świętych Jana i Pawła, Męczenników naszej wspólnocie otworzył ks. proboszcz Adam Wycisk. 1 XII AD 2019, w I Niedzielę Adwentu, ks. Krzysztof Stala odprawił tam pierwszą Mszę Świętą w formie nadzwyczajnej. Od Wielkanocy AD 2021 częstotliwość Mszy Świętych uległa zwiększeniu: w Katowicach-Dębie Msza Święta celebrowana jest w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 17:30, z kolei w Tychach – w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 17:30.